;

21

21/08/2019
Posted by Phạm Thanh Trung1201

Tại Sao phải Hoàn công xây dựng tại Bình Dương

Hoàn công xây dựng nhà ở Bình Dương là thủ tục hành chính, nhằm xác định Chủ Đầu Tư đã hoàn thành xây xong nhà sau khi đã được cấp giấy phép xây dựng.

Hoàn công trong xây dựng tại Bình Dương là gì?

Hoàn công xây dựng nhà ở Bình Dương là thủ tục hành chính, nhằm xác định Chủ Đầu Tư đã hoàn thành xây xong nhà sau khi đã được cấp giấy phép xây dựng. Hoàn công có ý nghĩa để xác định tài sản gắn liền trên đất được thể hiện trong giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.


Tại sao phải hoàn công xây dựng nhà ở tại Bình Dương?

Hoàn thành thủ tục hoàn công sẽ được cấp Quyền Sỡ Hữu Nhà Ở/Công Trình.

Hoàn công giúp công nhận tài sản nhà đất tại Bình Dương, thuận lợi hơn việc cho tặng định giá sau này.

Nếu không hoàn công xây dựng nhà ở Bình Dương sẽ gặp thiệt hại nếu nhà nước quy hoạch đền bù giải tỏa vì khộng được đến bù giá trị nhà ở.

Có thể lên kế hoạch sữa chữa bảo dưỡng cho công trình dễ dàng, vì bản vẽ hoàn công là bản vẽ đúng với thực tế nhất.

Hoàn thành thủ tục hoàn công xây dựng nhà Bình Dương, sẽ được cấp đổi lại Sổ Hồng, qua đó xác thực trên đất có công trình được xây dựng hoàn thiện.

Khi hoàn công xây dựng xong, khi bán nhà sẽ được giá cao, nếu chưa hoàn công sẽ được định giá ngôi nhà thấp hơn giá trị.

Thời điểm hoàn công xây dựng tại Bình Dương

Khi đơn vị thi công hoàn thành toàn bộ công trình xây dựng.

Khi chủ đầu tư và bộ phận thi công hoàn thành công tác nghiệm thu và bàn giao công trình.

Ngay trước khi công trình được đưa vào sử dụng thực tế.

Hồ sơ hoàn công xây dựng nhà tại Bình Dương gồm những gì?

Giấy báo kiêm tra công trình hoàn thành.

Giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương.

Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở.

Hợp đồng thi công với đơn vị có giấy phép hành nghề, kèm bản sao giấy phép hành nghề của đơn vị thi công hoặc biên lai thu thuế xây dựng.

Các giấy tờ liên quan khác nếu có.

Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn công tại Bình Dương

Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, phòng quản lý đô thị quận/huyện/ thành phố có công văn trả lời nếu rõ lý do trong thời gian 15 ngày.

Trách nhiệm Chủ Đầu Tư khi hoàn công xây dựng nhà ở tại Bình Dương

Tham gia nghiệm thu đối với các bên liên quan: đơn vị thi công xây dựng công trình, đơn vị tư vấn giám sát thi công, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Ký tên và biên bản nghiệm thu và tiếp nhận công trình từ đơn vị thi công

Bổ sung đầy đủ hồ sơ hoàn công xây dựng tại Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật

Nộp phí trước bạn hoặc thuế của thủ tục hoàn công nếu có.

Trách nhiệm của đơn vị thi công khi hoàn công xây dựng nhà ở tại Bình Dương

Hoàn thiện công trình

Thu dọn và vệ sinh hiện trường

Lập bộ bản vẽ hoàn công

Lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Bàn giao công trình đã nghiệm thu cho Chủ Đầu Tư

Tóm lại khi hoàn công xây dựng nhà ở tại Bình Dương: 

Khi hoàn công xây dựng tại Bình Dương Chủ Đầu Tư chỉ đóng một khoản phí khoản 3% giá trị ngôi nhà, nhưng sẽ có nhiều điều lợi sau:

Được xác nhận của pháp luật về tài sản ngôi nhà của mình gắn liên trên đất

Trên sổ hồng thể hiện rõ giá trị tài sản ngôi nhà trên sổ, giúp sau này khi vay ngân hàng, thừa kế, mua bán, cho tặng ... Sẽ dễ dàng hơn

Được nhà nước đền bù thỏa đáng nếu bị quy hoạch

Tag:
Lô N, Ô số 4, Đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
0948 889 399
02743 801 456
lienhe@hiepanhkhoa.com.vn
lienhe@ngogiathinh.com