;

8

08/08/2019
Posted by Phạm Thanh Trung1201

5 Điều cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng

Việc chọn lựa nhà thầu thi đã khó, đi đến ký kết hợp đồng càng khó hơn. Để hiểu rõ hợp đồng xây dựng, tránh những vấn đề mâu thuẩn giữa Chủ Đầu Tư và đơn vị Thầu thi công trong quá trình triển khai dự án. Chủ Đầu Tư cần xem xét các vấn đề cần chú ý trong Hợp Đồng Xây Dựng mà Hiệp Anh Khoa đề xuất như sau

Hợp đồng xây dựng là gì?

"Hợp đồng xây dựng là Hợp đồng giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, theo đó bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định, còn bên giao thầu có nghĩa vụ giao cho bên nhận thầu các số liệu, tài liệu, yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đúng tiến độ, đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu và thanh toán khi công trình hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ."

Theo Luật xây dựng 2014

Hợp đồng xây dựng thường có nhiều điều khoản ràng buộc với nhau. Đôi khi Chủ Đầu Tư sẽ khó nắm rõ hết ý bên trong hợp đồng. Để giúp Chủ Đầu Tư dễ hiểu Hợp Đồng Xây Dựng. Hiệp Anh Khoa đề xuất Chủ Đầu Tư cần nắm rõ 5 vấn đề lưu ý sau:


LƯU Ý 1: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều khoản này sẽ mô tả chi tiết về công trình

Yêu cầu chất lượng: các quy định về nghiệm thu để chủ đầu tư kiểm soát chất lượng

Tiến độ thi công: Thời hạn hoàn thành dự án và điều kiến gia hạn tiến độ

Vật tư hạng mục thi công: Hạng mục nào do nhà thầu thực hiện theo hợp đồng thi công, hạng mục nào do chủ đầu tư bố trí thực hiện không nằm trong phạm vi hợp đồng xây dựng

LƯU Ý 2: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ CHI PHÍ VÀ ĐIỀU LỆ THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản, thủ tục xác nhận nghiệm thu trước mỗi đợt thanh toán,

Thời điểm thanh toán: 

Ngay sau khi ký hợp đồng xây dựng: tạm ứng không quá 15% giá trị hợp đồng

Khi hoàn thành mỗi hạn mục công trình: các đợt sau mỗi đợt dao động từ 10%-15%

Khi hoàn thiện và thanh lý: đợt bàn giao

Chủ Đầu tư nên giữ lại từ 1%-2% giá trị hợp đồng cho đến hết thời gian bảo hành.

Tổng giá trị hợp đồng: Kiểm tra hợp đồng có thuế hay không và bên nào đóng thuế thi công.

LƯU Ý 3: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

Quyền lợi của chủ đầu tư: Các điều khoản bảo vệ lợi ích của Chủ Đầu Tư trong việc đưa ra yêu cầu về công trình, Chủ Thầu hoàn toàn không được can thiệp vào các quyền này. VD: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Chủ Đầu Tư có quyền kiểm tra chất lượng, xuất xứ, nhãn hiệu Vật Tư thi công mà Đơn Vị Thi Công cam kết.

Nghĩa vụ của Chủ Đầu Tư: Các điều khoản của Chủ Đầu Tư cần phải thực hiện trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nắm rõ nghĩa vụ giúp Chủ Đầu Tư hoàn thành trách nhiệm của mình và giúp cho việc thi công đúng tiến độ. VD: Chủ Đầu Tư có nghĩa vụ phải thông báo với Nhà Thầu về nguồn nhân lực tham gia quản lý, giám sát và thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ của Nhà Thầu: Các điều khoản Nhà Thầu phải thực hiện trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Chủ Đầu Tư cần theo dõi sát sao để tránh bỏ qua những sai sót nhỏ. VD: Nhà thầu có nghĩa vụ phải thực hiện công việc theo đúng bản vẽ thiết kế, bảng khai toán, bảng vật tư đã cam kết trong hợp đồng.

LƯU Ý 4: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Từ chối bảo hành: Nhà Thầu sẽ không bảo hành nếu công trình và Chủ Đầu Tư vi phạm các điều khoản các điều khoản này, cần nắm rõ để tránh tranh chấp về sau.

Công tác bảo hành: Thay thế hay sữa chữa tùy vào từng hạng mực, các hạng mục sẽ được liệt kê đầy đủ trong hợp đồng hoặc phụ lục - nếu có.

Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành sẽ khác nhau tùy vào các hạng mục thi công. VD: Đối với kết cấu chính của công trình (móng, cọt, dầm, sàn) có thời gian bảo hành là 5 năm, đối với các hạng mục khác (tường, hệ thống điện, hệ thống nước ...) có thời gian bảo hành là 1 năm.

LƯU Ý 5: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Các Bộ Luật áp dụng: Thống kê tất cả các luật được áp dụng trong hợp đồng và tra cứu nội dung các luật một cách tỉ mỉ để có cái nhìn tổng quát hơn về những cơ sở pháp lý mà hợp đồng dựa vào tránh mâu thuẩn về sau.

Thời gian hiệu lực: Kiểm tra về khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực và thời gian thi công công trình, không nên bỏ qua thời gian bắt đầu - kết thúc của hợp đồng, để có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời.

Điều kiện hiệu lực: Các điều khoản quy định giữa các bên để hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, các điều khoản nếu vi phạm sẽ dẫn đến việc đơn phương cắt đứt hợp đồng mà không hoàn trả các khoản đã chi.

Tag:
Lô N, Ô số 4, Đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
0948 889 399
02743 801 456
lienhe@hiepanhkhoa.com.vn
lienhe@ngogiathinh.com